Regulamin korzystania z kortu nr 1 przez członków Słupskiego Towarzystwa Tenisowego, obowiązujący od 1 czerwca do 30 września 2017

 1. Członkowie STT w ramach wpłaconej składki korzystają z kortu nr 1 wyłącznie w określonych godzinach:
  • poniedziałek – piątek w godzinach: 10 – 11 oraz 16 – 21
   • dodatkowo w środę: w godzinach: 8 – 9
  • sobota: w godzinach: 8 – 13
  • niedziela: w godzinach 8 – 11 oraz  16 – 18
 2. Rezerwacja kortów odbywa się przez wpisanie dwóch nazwisk (czytelnie) członków STT na grafiku, dopiero po skończonej grze.
 3. Grafik znajduje się na tablicy ogłoszeń w domku. Klucz od domku jest do pobrania u  członków Zarządu, po wpłaceniu składki członkowskiej.
 4. W przypadku nieobecności wpisanego na grafiku gracza, zapisujemy nazwisko zmiennika.
 5. W pozostałych godzinach można korzystać z kortów zgodnie z regulaminem SOSiRu, rezerwując indywidualnie  i  uiszczając opłatę (20 zł) w biurze SOSiRu.

Za Zarząd