Struktury STT

Zarząd

Marek Zawadzki – prezes
Mirosław Byzdra – wiceprezes
Grażyna Bocheńska – skarbnik


Komisja Rewizyjna:

przewodniczący – Izabella Zasińska
wiceprzewodniczący – Gabriel Ignacik
sekretarz – Darisz Dumanowski